Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdarna Entré

Som Rödakorsvärd i sjukvården erbjuder du stöd till patienter och besökare på olika platser inom hälso- och sjukvården, som i sjukhusens entréer, på akutmottagningar, vårdavdelningar. Du hjälper till med praktiska saker som att vägleda bland hissar och korridorer, ringa efter sjukresor och hämta kaffe, om patienten får dricka, eller bara lyssna och vara sällskap när väntan blir lång.

Rödakorsvärdar skapar lugn och trygghet

Volontärer på sjukhuset ger psykosocialt stöd och hjälper människor tillrätta där de placeras, exempelvis vid ingången till väntrummet eller till en avdelning. De kan även hjälpa till med praktiska saker som en anhörig eller vän skulle ha gjort, som att hjälpa till med telefonsamtal eller ordna något att dricka.

Rödakorsvärdarna möter alla människor förutsättningslöst och med respekt. De har kunskap och beredskap för att möta människor i utsatta situationer och förståelse för olika behov och reaktioner.

Arbetet som volontär i gruppen Rödakorsvärdar Entré, möter många patienter och anhöriga på kort tid. Det handlar oftast om att hitta rätt i byggnaden till rätt avdelning eller att få hjälp att hitta sin sjukresa eller färdtjänst. Detta gör i större utsträckning att patienterna kommer i tid till sina bokade besök eftersom vi finns på plats för frågor och vägledning.

Tid: Måndag till fredag utifrån schema

Plats: Entré, Carl-Bertil Laurellsgata 9, Skånes Universitets Sjukhus i Malmö

Bli frivillig i Rödakorsvärdar Entré

Har du tid och drivet att vara frivillig i gruppen? Skicka då ett mail eller håll utkik på tillgängliga uppdragsannonser på startsidan.

Kontaktuppgifter: rodakorsvard.entre.malmo@redcross.se

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdarna Kvinnokliniken

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdarna Vårdavdelningar

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdarna Akuten

Malmö