Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdarna Vårdavdelningar

Som Rödakorsvärd i sjukvården erbjuder du stöd till patienter och besökare på olika platser inom hälso- och sjukvården, som i sjukhusens entréer, på akutmottagningar, vårdavdelningar. Du hjälper till med praktiska saker som att vägleda bland hissar och korridorer, ringa efter sjukresor och hämta kaffe, om patienten får dricka, eller bara lyssna och vara sällskap när väntan blir lång.

Rödakorsvärdar skapar lugn och trygghet

Volontärer på sjukhuset ger psykosocialt stöd och hjälper människor tillrätta där de placeras, exempelvis vid ingångarna till väntrum eller till en avdelning. De kan även hjälpa till med praktiska saker som en anhörig eller vän skulle ha gjort som att hjälpa till med telefonsamtal eller ordna något att dricka om patienten får det.

Rödakorsvärdarna möter alla människor förutsättningslöst och med respekt. De har kunskap och beredskap för att möta människor i utsatta situationer och förståelse för olika behov och reaktioner.

Vi finns på plats på flera Medicinavdelningar och Geriatriken. Det är patienter som vårdas längre för olika sjukdomar och i vissa fall befinner sig i livets slutskede. Det ställer höga krav på våra volontärer att hantera situationer som kan vara svåra att hantera känslomässigt. Mötena är längre samtalsstunder om allt möjligt, för att avleda patienten från sjukdomssituationen och för att göra ett trevligt avbrott i vistelsen på avdelningen som kan bli enahanda.

Tid: Måndag till fredag utifrån schema

Plats: Medicinen, Jan Waldenströmsgata 11 och Geriatriken, Carl-Bertil Laurellsgata 9, Skånes Universitets Sjukhus i Malmö

Bli frivillig i Rödakorsvärdarna Vårdavdelning

Har du tid och drivet att vara frivillig i gruppen? Skicka då ett mail eller håll utkik på tillgängliga uppdragsannonser på startsidan.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdarna Entré

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdarna Kvinnokliniken

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdarna Akuten

Malmö