Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdarna Kvinnokliniken

Som Rödakorsvärd i sjukvården erbjuder du stöd till patienter och besökare på olika platser inom hälso- och sjukvården, som i sjukhusens entréer, på akutmottagningar, vårdavdelningar. Du hjälper till med praktiska saker som att vägleda bland hissar och korridorer, ringa efter sjukresor och hämta kaffe, om patienten får dricka, eller bara lyssna och vara sällskap när väntan blir lång.

Rödakorsvärdar skapar lugn och trygghet

Volontärer på sjukhuset ger psykosocialt stöd och hjälper människor tillrätta där de placeras, exempelvis vid ingångarna till väntrummen eller till en av avdelningar. De kan även hjälpa till med praktiska saker som en anhörig eller vän skulle ha gjort som att hjälpa till med telefonsamtal eller ordna något att dricka om patienten får det.

Rödakorsvärdarna möter alla människor förutsättningslöst och med respekt. De har kunskap och beredskap för att möta människor i utsatta situationer och förståelse för olika behov och reaktioner.

Som volontär på Kvinnokliniken möter man mestadels kvinnor med små barn och deras anhöriga. Det är möten för att visa vägen till rätt avdelning men även längre samtal och närvaro för att lindra oro hos patienter och anhöriga.  

Tid: Måndag till fredag utifrån schema

Plats: Kvinnokliniken, Jan Waldenströmsgata 47, Skånes Universitets Sjukhus i Malmö

Bli frivillig i Rödakorsvärdarna Kvinnokliniken

Har du tid och drivet att vara frivillig i gruppen? Skicka då ett mail eller håll utkik på tillgängliga uppdragsannonser på startsidan.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdarna Entré

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdarna Vårdavdelningar

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdarna Akuten

Malmö