Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Besöksverksamhet

Ystad

BESÖKSVERKSAMHETEN I YSTAD

Svenska Röda Korsets besöksverksamhet är mycket mer än enbart ett besök.
Ensamheten har många olika ansikten, många upplever idag att de har färre sociala relationer än tidigare.

Genom Svenska Röda Korsets besöksverksamhet så bidrar frivilliga till att stärka människors sociala relationer, hälsa och livskvalitet.
Ett besök kan ta sig många former; ibland kan det vara besök i hemmet, ofta på särskilda boenden eller andra mötesplatser. Tillsammans kommer man överens om innehållet i besöket. Det kan handla om att läsa tillsammans, lösa korsord, ta en promenad eller bara prata och ta det lugnt tillsammans. 

Vill du ha besök av någon av våra besökare är du välkommen att kontakta Marian eller Anita - se nedan.

Besöksverksamheten i Ystad har ett flertal frivilliga besökare engagerade, men vi vill gärna bli fler.

Om du är intresserad av att engagera dig i besöksverksamheten och vill ha mer information kontakta Marian Nylander tel 0709-18 50 73 eller Anita Carlsson 0761-14 32 78.

Kontakta verksamheten