Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Verksamhet för hälsa och gemenskap

Skoltjänst

Eskilstuna

Skoltjänsten är en av många verksamheter inom Röda Korsets Eskilstuna. Grundläggande för verksamheten är att göra en humanitär insats i skolan, att fungera som extra resurs för barnens bästa från stabila vuxna med erfarenheter och kunskaper i en mångkulturell miljö.

Mor-och farföräldrar i skolan, Skoltjänsten, ersätter aldrig en lärare. Genom vår närvaro kan vi medverka till en lugnare miljö som leder till ett bättre arbetsklimat för alla i skolan.

 Verksamheten ser olika ut på de skolor vi f n arbetar i. Den utformas i samråd med lärarna och ledningen. Vi arbetar vanligtvis en dag i veckan på ”vår skola”. Vi deltar också i utflykter, på friluftsdagar oh läger, allt efter behov och intresse.

Vid utvärderingar som gjorts inom Röda Korset, efter flera års verksamhet, kan konstateras att Skoltjänsten är mycket välsedd och välkommen både hos barn och personal i de skolor vi verkar.

I skolan, känner vi oss välkomna och behövda och får också bevis på att vi gör en bra och värdefull insats.

Vill du arbeta i skolan med Röda Korsets grundprinciper som ledstjärna så kontakta oss på eskilstuna@redcross.se

Fler vuxna i skolan behövs!