Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Vi hjälper flyktingar

Haninge

För ett öppet Haninge

Till vår kommun har anlänt ett stort antal flyktingar. Ett stort antal boende har skapats för de nya som har kommit till vår kommun i form av moduler, villavagnar och korridorlösningar.

Sorgligt nog uppstår motstånd mot att hjälpa flyktingar som fått asyl att etablera sig i kommunen. I olika sammanhang har detta motstånd kommit fram. Vår Röda Korskrets har engagerat sig i Facebookgruppen "Ett Öppet Haninge" för att manifestera en human och öppen syn på de nya invånarna i vår kommen.

I samarbete med Haninge kommun har vi bildat en volontärgrupp med medlemmar från kretsen, Svenska Kyrkan och andra volontärer. Vi har bjudit in nyanlända till möten på Runstensvägen och även uppsökt de nyetablerade boenden i kommunen. Vi har samarbetat med kommunens olika representanter och andra volontärgrupper.

Samarbete med HFF Haninge frivilliga familjehem

Under sista året har ett samarbete inletts med HFF Haninge Frivilliga Familjehem. En förening som arbetar med att ta fram boende till ensamkommande ungdomar, främst studerande ifrån Afghanistan. Vår krets har sökt och fått statliga medel för att kunna stödja dessa unga vuxna. Dessa 40 000 kr har kunnat användas till vitt skilda ändamål. Kretsen är representerad i föreningen HFFs styrelse och deltar på olika aktiviteter. Som Röda korsare är det centralt att stå upp för humanitet och empati.

Kontakta verksamheten

Matts Wallin

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Evenemang

Haninge