Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Nacka

Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap. Vi fyller gapet mellan den hjälp som samhället erbjuder och den hjälp drabbade människor behöver. Röda Korsets krisberedskap utgår från våra lokalföreningars förmåga på kommunnivå. Inom lokalföreningarna finns volontärer med kunskap inom bland annat första hjälpen, insatsledning och frivilligsamordning som kan agera när samhället behöver stöd. 

Kontakta verksamheten

Tommy Jonsson

Telefon: