Lokal krisberedskap

Lokal krisberedskap

Nacka

Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap. Vi fyller gapet mellan den hjälp som samhället erbjuder och den hjälp drabbade människor behöver. Röda Korsets krisberedskap utgår från våra lokalföreningars förmåga på kommunnivå. Inom lokalföreningarna finns volontärer med kunskap inom bland annat första hjälpen, insatsledning och frivilligsamordning, som kan agera när samhället behöver stöd. 

Läs mer om Röda Korsets krisberedskap >>

Kontakta verksamheten