Verksamheter

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet - Nacka

Nacka

Sömnadsverksamhet

Handarbete

Nacka

Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Nacka

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Kursverksamhet och kommunikation med lokalsamhället

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar

Nacka

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Säkrare hem med Tryggve