Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet - Nacka

Nacka

"Tänk om man hade någon att dela kaffestunden med"
"Jag känner mig osäker att gå ut på egen hand, men vill gärna komma ut ibland."

Röda Korsets frivilliga har under många år besökt eller haft kontakt med människor, som av olika anledningar saknar det kontaktnät vi alla behöver för att må bra.

De frivilliga besöker boende på olika äldreboende inom Nacka kommun. Vi går promenader, har högläsning för dem, enskilda samtal och samtal i grupp, deltar i deras aktiviteter, följer med på tex läkarbesök, samt ordnar musikunderhållning och intressanta föredrag.

Behovet är stort och vi behöver bli fler. Vill du bli besökare eller få besök av en volontär. Tid och typ av insats bestämmer du själv. Det kommer att bidra till glädje och gemenskap för den som mottar din insats och för dig kan det innebära vänskap och ofta ny kunskap.

För ytterligare information vänligen kontakta oss: nacka@redcross.se

Kontakta verksamheten

Carin Rieger

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Säkrare hem med Tryggve