Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Kursverksamhet och kommunikation med lokalsamhället

Kontakta verksamheten

Tommy Jonsson

Telefon: