Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Beredskapsgruppen för Bromma-Vällingby-Hässelby

Rödakorskretsen Stockholm Väst ingår i Röda Korsets nätverk för kris och beredskap. 
Vi är aktiva i områdena Bromma - Vällingby - Hässelby. 

Kretsen har en Kris- och Beredskapsplan som visar hur man kan och bör agera vid kriser. Aktuella uppgifter om kretsens resurser i form av materiel och kunniga personer anges i planen, som uppdateras regelbundet. Beredskapsplanen innehåller uppgifter om hur man kan nå frivilliga vid kriser. Kretsansvariga håller listorna aktuella.

Vi håller även regelbunden kontakt med stadsdelsnämnderna i Bromma och Hässelby-Vällingby för att erbjuda möjlighet till stöd och utveckla samarbete vid behov. 

Under 2021-2022 har vi bland annat varit aktiva i Bromma för att hjälpa till med vaccinationer i samband med Covid19. Under 2022-2023 har fokus varit att hjälpa/vara stöd för ukrainska flyktingar på flera aktivitetscenter/flyktingmottagningar som drivs av andra kretsar där de behöver hjälp från oss, bland annat i Hagsätra. Tillsammans med andra organisationer har vi medverkat vid cykelundervisning för afghanska kvinnor under sommaren och hösten 2022. 

Hösten 2022 medverkade kris- och beredskapsgruppen i STO22, en beredskapsövning på flygplat-serna i länet där vi var med som figuranter. Under 2023 har våra krisstödjare varit aktiva i Hässelby vid flera sprängdåd under vår och höst vid radhus och i lägenheter och där många drabbades. Vi har haft ett gott samarbete med stadsdelen. Tillsammans med andra Stockholmskretsar har vi genomfört större övningar för att bli bättre på att vara krisstödjare. Vi har även under hösten genomfört 4 informationstillfällen i Första hjälpen för alla, ett tillfälle för alla att bli bättre på hjärt- och lungräddning och att veta hur man ska agera vid första hjälpen.

Se en video från en av gruppens insatser i Hässelby under 2023

Kontakta oss?
Ansvariga för att hålla ihop beredskapsgruppen i vår krets är Ingela Uthorn Persson och Eva Strömberg. 
Vill du komma i kontakt med ansvariga för kris- och beredskap i områdena Bromma - Vällingby - Hässelby kan du mejla till vår krets Stockholm Väst  beredskap.stockholm.vast@redcross.se 

Kontakta verksamheten

Eva Strömberg

Telefon:

Lokal krisberedskap

Lokal krisberedskap Södermalm

Södermalm

Lokal krisberedskap

Krisberedskapsgrupp Kungsholmen - del av Stockholms citygrupp

Kungsholmen, Stockholm