Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Krisberedskapsgrupp Kungsholmen - del av Stockholms citygrupp

Kungsholmen, Stockholm

Kontakta verksamheten

Annica Taban

Telefon: