Lokal krisberedskap

Beredskapsgruppen för Bromma-Vällingby-Hässelby

Rödakorskretsen Stockholm Väst ingår i RödaKorsets nätverk för kris och beredskap. Vi är aktiva i områdena Bromma - Vällingby - Hässelby. 

Kretsen har en Kris- och Beredskapsplan som visar hur man kan och bör agera vid kriser. Aktuella uppgifter om kretsens resurser i form av materiel och kunniga personer anges i planen,som uppdateras regelbundet. Beredskapsplanen innehåller uppgifter om hur man kan nå frivilliga vid kriser. Kretsansvariga håller listorna aktuella.

Vi håller även regelbunden kontakt med stadsdelsnämnderna i Bromma och Hässelby-Vällingby för att erbjuda möjlighet till stöd och utveckla samarbete vid behov. 

Under 2021-2022 har vi bland annat varit aktiva i Bromma för att hjälpa till med vaccinationer i samband med Covid19. I november 2021 var fyra av våra krisstödjare i Hässelby i samband med den tragiska händelsen med de båda barnen, som blev utkastade från en balkong. De var med i kyrkan, cirkulerade på torget och besökte minnesplatsen. Under 2022 har fokus varit att hjälpa/vara stöd för ukrainska flyktingar på flera aktivitetscenter/flyktingmottagningar som drivs av andra kretsar där de behöver hjälp från oss, bland annat i Hagsätra och Stadshagen. Tillsammans med andra organisationer har vi medverkat vid cykelundervisning för afghanska kvinnor under sommaren och hösten. Under hösten medverkar kris- och beredskapsgruppen i STO22, en beredskapsövning på flygplatserna i länet där vi medverkar som figuranter.

Ansvariga för att hålla ihop beredskapsgruppen i vår krets är Ingela Utborn Persson och Eva Strömberg. Vill du komma i kontakt med ansvariga för kris- och beredskap i områdena Bromma - Vällingby - Hässelby kan du mejla till vår krets Stockholm Väst på adressen beredskap.stockholm.vast@redcross.se

Här nedan en bild på Ingela och Berit i full aktion vid Brommaplans vårdcentral. Två av våra många vaccinationssamordnare. Fotograf Donald Boström.

Ingela och Berit - två av våra många vaccinationssamordnare vid Brommaplans vårdcentral