Insamling

Vi gör olika typer av insamlingsaktiviteter till förmån för Röda Korsets arbete.

Insamling

Insamling Södermalm

Södermalm

Svenska Röda Korset stödjer Röda Korset i andra länder i deras katastrof- eller beredskapsarbete. Insamlingar sker genom böss- och swish-insamlingar och enskilda insatser vid större evenemang. De insamlade medlen används i Röda Korsets hjälpverksamhet utomlands och i Sverige.

Vill du hjälpa oss att ställa en insamlingsbössa i kassan på din närmsta matbutik eller vill din skolklass hjälpa oss att samla in pengar till något särskilt ändamål? Eller vill du hjälpa till på något annat sätt?

Välkommen att kontakta oss på sodermalm@redcross.se !

Kontakta verksamheten

Patric Maltéus