Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Övriga aktiviteter

Knivsta

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Öppet hus

Knivsta

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Samhällslots

Knivsta