Verksamhet för hälsa och gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och gemenskap

Övriga aktiviteter

Knivsta

Verksamhet för hälsa och gemenskap

Öppet hus

Knivsta

Verksamhet för hälsa och gemenskap

Samhällslots

Knivsta