Verksamhet för hälsa och gemenskap

Övriga aktiviteter

Knivsta

 

Kretsen genomför varje år en rad aktiviteter som vi hoppas ska bidra till en ökad gemenskap och livskvalité för de äldre och rörelsehindrade i Knivsta.

Några exempel:

Bussresa

Bussresa för äldre och rörelsehindrade under hösten.

Caféer

I december anordnar vi mellandagscafé med underhållning på äldreboendet.

I maj är vi medarrangör i Kyrkans Vårcafé.

Promenadgruppen

Rullstolsburna får en möjlighet att komma ut på promenad. Det är en aktivitet som görs i samverkan med andra frivilligorganisationer

 

Knivsta Marknad