Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Besök på särskilda boenden

På grund av pandemin har vi inte kunnat genomföra planerade besök på särskilda boenden. Men vi hann med ett par besök på Älvkullen och Åhrlundsgården innan restriktionerna trädde i kraft. 

Kontakta verksamheten