Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besök på särskilda boenden

På grund av pandemin har vi inte kunnat genomföra planerade besök på särskilda boenden. Men vi hann med ett par besök på Älvkullen och Åhrlundsgården innan restriktionerna trädde i kraft.