Verksamhet för hälsa och gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och gemenskap

Insatser för särskilt utsatta ungdomar

Filipstad

Fler verksamheter i kommunen

Verksamhet för hälsa och gemenskap

Integrationsverksamhet för ungdomar

Verksamhet för hälsa och gemenskap

Tjejer kan