Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Integrationsverksamhet för ungdomar

Integratiosnprojektet After School pågår för närvarande digitalt. Projektet drivs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Två cirkelledare har ansvar för gruppen på ca 10-15 personer. De har bl a haft stadsvandring, träffat polisvoluntärer, haft yoga samt föreläsningar om miljö och om ledarskap. 

Fler verksamheter i kommunen

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Insatser för särskilt utsatta ungdomar