Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Insatser under pandemin

Under sommaren och hösten 2020 hade vi ett samarbete med Coop och Ica då vi handlade eller hämtade och levererade varor till personer över 70 år som inte själva kunde gå ut. Ett tjugotal personer fick hjälp. 

Fler verksamheter i kommunen

Lokal krisberedskap

Krishantering