Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Krishantering

Vi fortsätter arbetet med att få en aktiv krisberedskapsplan. Vi har en lista över personer som har ansvar för olika funktioner vid en kris och vi planerar att genomföra övningar under våren. 

Fler verksamheter i kommunen

Lokal krisberedskap

Insatser under pandemin