Lokal krisberedskap

Krishantering

Vi fortsätter arbetet med att få en aktiv krisberedskapsplan. Vi har en lista över personer som har ansvar för olika funktioner vid en kris och vi planerar att genomföra övningar under våren. 

Kontakta verksamheten