Träna svenska

Vi erbjuder språkträning för de som vill öva på att prata och skriva svenska.

Träna svenska

Språkcaféer och läxhjälp

Språkcaféet i Nykroppa hade under hösten några träffar men nu ligger verksamheten nere pga restriktionerna. Så snart det är möjligt kommer vi att fortsätta träffas.