Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Beredskapsgrupp

Nordmaling

I Nordmaling sker just nu en etablering av lokal krisberedskapsgrupp som vid en kris i vårt samhälle kan mobilisera frivilliga till beredskapsinsatser där medmänskligt stöd och praktisk hjälp kan behövas. 

Vi gör också ett omtag av vår krisberedskapsplan som behöver revideras med förändrade/nya rutiner.  

Är du intresserad - ring Anne-Marie Löweneke, 070-361 7364 eller maila annemarieloweneke@gmail.com

 

aml/21 sept 2022

Kontakta verksamheten

Anne-Marie Löweneke

Telefon: