Verksamheter

Lokal krisberedskap

Beredskapsgrupp

Nordmaling

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Cykling utan ålder

Nordmaling

Insamling

Events

Nordmaling

Insamling

Höstlotteri

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Kullencafé

Nordmaling

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Odlingsgruppen

Nordmaling