Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Odlingsgruppen

Nordmaling

I samarbete med Nordmalings Odlingssällskap har kretsen en odlingsgrupp för intresserade odlare och nyanlända. Deltagarna kan odla grönsaker på odlingslotter i Nordmaling.

Intresserade kan anmäla sig till Karin Sandlund tel 070-597 1655 eller Astrid Sjöström tel 070-643 6061.

Kontakta verksamheten

Karin Sandlund

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Kullencafé

Nordmaling