Föreningsinformation

Skellefteåkretsens styrelse 2023:

Fredrik Krekula, ordförande
Göran Gavelin, kassör
Helena Eriksson, sekreterare
Christer Norde, ledamot
Hedvig Forsgren, ledamot
Dick Svanberg, ledamot
Annika Nyberg, ledamot
Bengt Gunnarsson, ledamot

Är du nyfiken på att engagera dig i styrelsen för att utveckla och driva Skellefteåkretsen av Röda Korset vidare? Kontakta verksamhetschef Alexandra Sundberg för mer information: alexandra.sundberg@redcross.se 

 

Verksamhetsberättelse 2022

2022 var ett mycket aktivt år för Skellefteåkretsen. Längst ner på sidan kan du ladda ner kretsens verksamhetsberättelse. 

Rapport om coronapandemins påverkan på personer med begränsad svenskkunskap och förankring i lokalsamhället

Du kan ladda ner och läsa vår kartläggning som kretsen genomfört med stöd av Delegationen  mot segregation under 2020. Rapporten hittar du nedan.

Tack alla frivilliga i kretsen!