Segregation och ojämlika villkor problem i pandemin

Publicerad av: Alexandra Sundberg, den 3 mars 2021.

Skellefteå rödakorskrets har med stöd av Delegationen mot segregation gjort en kartläggning av hur pandemin påverkat personer med begränsad svenskkunskap och förankring i lokalsamhället. Nu publicerar vi rapporten. 

I kartläggningsarbetet har vi intervjuat personer i den direkta målgruppen och personer som möter målgruppen genom jobb eller ideellt engagemang. Många framhåller att det är segregationen och de ojämlika villkoren som är det stora problemet. Pandemin tydliggör snarare än skapar utmaningar och orättvisor.

Bristen på mötesplatser, trångboddhet, beroendet av kollektivtrafik och samhällsinformation som inte når fram finns bland de utmaningar som kommer upp i kartläggningen. Bland konsekvenserna lyfts bland annat försämrad psykisk hälsa och en språkskuld som många riskerar behöva kämpa med lång tid framöver. Ökad samverkan och stärkta kontaktvägar finns bland de rekommendationer som rapporten presenterar.

Ta gärna del av hela rapporten nedan.