Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Beredskapsgruppen

Skellefteå

En kris eller katstrof kan inträffa när som helst. Kretsens beredskapsgrupp ska vara redo att snabbt bidra om och när det behövs. Röda Korset är en del av samhällets krisberedskap. Vi finns där som ett stöd när den offentliga sektorns resurser inte räcker till och behöver förstärkas. 

Röda Korsets krisberedskap bygger på den verksamhet som olika frivilliggrupper gör till vardags. I en krissituation behövs så många olika insatser och då är det bra att vi är många som kan bidra med olika saker. Vår mötesplats till vardags är också en mötesplats i kris. 

Vid en kris eller katastrof kan Röda Korset agera på eget initiativ eller på förfrågan av exempelvis kommunen, regionen eller Länsstyrelsen. Vi vet att samarbete på olika sätt oftast är den bästa vägen till effektiva krisinsatser. 

Vill du bli en del av kretsens beredskapsarbete?

Varmt välkommen att kontakta frivilligledaren. Se kontaktuppgifter nedan. 

Kontakta verksamheten

Alexandra Sundberg

Telefon: