Träna svenska

Vi erbjuder språkträning för de som vill öva på att prata och skriva svenska.

Träna svenska

Språkstöd

Västerås

Röda Korset i Västerås arbetare på olika sätt med integrationsfrämjande insatser, bl.a. med att stödja träning i det svenska språket i samtal om nyheter och runt samhällsfrågor samt i hjälp med läxor. Språkstöd med särskild inriktning kan vara samtal med enbart kvinnor eller män. Det kan också innebära naturvandringar och andra aktiviteter där samtalet alltid är på svenska. Samarbete sker med bl.a. bibliotek i Västerås. Välkommen att kontakta oss på vasteras@redcross.se.