Om oss

Vi hjälper människor som är utsatta eller i kris, utifrån de behov som finns i vårt samhälle

I Göteborgs kommun är Röda Korset engagerade i flera olika verksamheter, utifrån de behov som finns i vårt samhälle. Verksamheterna bedrivs av våra engagerade volontärarbetare - våra frivilliga. Vi arbetar alla utifrån Röda Korsets sju grundprinciper: Humanitet, Opartiskhet, Neutralitet, Självständighet, Frivillighet, Enhet och Universalitet. Det samma gäller för Röda Korset i Sverige och de 190 andra länder där Röda Korset, Röda Halvmånen eller Röda Kristallen finns.

Våra kretsar

Röda Korset i Göteborg består av flera kretsar där varje krets utgör en självständig förening med egen styrelse. De flesta är knutna till en viss stadsdel men det finns även kretsar som istället utgår från en specifik verksamhet.

Överlag kan de olika kretsarnas arbete skilja sig åt men gemensamt för dem alla är att allt arbete vilar på Röda Korsets sju grundprinciper: humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet.

Utöver detta arbetar samtliga kretsar för att förbättra utsatta människors situation såväl lokalt som internationellt. På hemmaplan engagerar vi oss exempelvis i socialt frivilligarbete. Den internationella verksamheten innebär att vi samlar in pengar för Röda Korsets hjälparbete runt om i världen och har nu mottagning för flyktingar och asylsökande. 

Kretsar i Göteborg:

  • Annedal
  • Askim
  • Backa-Brämaregården
  • Björlanda-Torslanda
  • Göteborgskretsen
  • Härlanda
  • Röda Korsets ungdomsförbund - RKUF
  • Säve-Kärra