Välkommen till Röda Korset i Göteborg!

I Göteborgs kommun erbjuder vi hjälp i vardag så väl som i humanitära kriser. Genom medmänskliga möten vill vi göra en positiv förändring i världen och möta de lokala behoven som finns i samhället. Tillsammans med våra nästan 200 frivilliga erbjuder vi en rad olika verksamheter med fokus på allt ifrån krisberedskap, second hand-butiker, hälsofrämjande insatser och att bryta ofrivillig isolering.    

På denna sida hittar du mer information om våra verksamheter och hur du kan få hjälp av dem, samt hur du går tillväga för att engagera dig. Gå med i vår organisation och bli frivillig du också!

Vi hjälper människor som är utsatta eller i kris, utifrån de behov som finns i vårt samhälle

I Göteborgs kommun är Röda Korset engagerade i flera olika verksamheter, utifrån de behov som finns i vårt samhälle. Verksamheterna bedrivs av våra engagerade volontärarbetare - våra frivilliga. Vi arbetar alla utifrån Röda Korsets sju grundprinciper: Humanitet, Opartiskhet, Neutralitet, Självständighet, Frivillighet, Enhet och Universalitet. Det samma gäller för Röda Korset i Sverige och de 190 andra länder där Röda Korset, Röda Halvmånen eller Röda Kristallen finns.

Våra kretsar

Röda Korset i Göteborg består av flera kretsar där varje krets utgör en självständig förening med egen styrelse. De flesta är knutna till en viss stadsdel men det finns även kretsar som istället utgår från en specifik verksamhet.

Överlag kan de olika kretsarnas arbete skilja sig åt men gemensamt för dem alla är att allt arbete vilar på Röda Korsets sju grundprinciper: humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet.

Utöver detta arbetar samtliga kretsar för att förbättra utsatta människors situation såväl lokalt som internationellt. På hemmaplan engagerar vi oss exempelvis i socialt frivilligarbete. Den internationella verksamheten innebär att vi samlar in pengar för Röda Korsets hjälparbete runt om i världen och har nu mottagning för flyktingar och asylsökande. 

Kretsar i Göteborg:

  • Annedal
  • Askim
  • Backa-Brämaregården
  • Björlanda-Torslanda
  • Göteborgskretsen
  • Härlanda
  • Röda Korsets ungdomsförbund - RKUF
  • Säve-Kärra