Stöd till häktade och intagna på anstalt

Vi erbjuder besök och samtalsstöd till häktade och intagna.

Stöd till häktade och intagna på anstalt

Besöksverksamhet häktet

Göteborg

Vi besöker, samtalar, lyssnar och ger ett medmänskligt stöd till häktade personer

För många häktade är det viktigt att få bryta den isolering som häktningen innebär. Som häktesbesökare erbjuder vi besök till dem som önskar. Vi bidrar genom att i enskilda samtal vara medmänniskor som de häktade får prata och ventilera sina tankar och känslor med.