Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Insatsansvariga/Insatsledare

I samband med en kris eller annan allvarlig händelse inom Göteborg kan Röda Korsets insatser ibland behövas för att stärka upp eller bistå pågående insatser. Det kan handla om allt ifrån att medverka i den kommunala POSOM- eller krisstödsgruppens arbete med att ta hand om drabbade i händelsen till att öppna upp våra egna lokaler för att ge människor tillfälligt tak över huvudet eller att bre mackor och ordna fika till de som sliter hårt i räddningsarbetet.  

Därför har vi inom Röda Korset Göteborg utbildade insatsledare. En insatsledare är en frivillig som under uppdraget har det operativa ansvaret på händelseplatsen. Detta innebär att denne leder och fördelar Röda Korsets arbete under en kris eller annan allvarlig händelse. I detta ingår att planera arbetet på plats samt schemalägga, introducera och ge stöd till frivilliga och samordna Röda Korsets insats med övriga operativa aktörer. Insatsledare är också behöriga att agera som insatsansvariga eller ingå i en lokal krisledning/stab.  

Vill du komma i kontakt med våra insatsledare? Hör av dig till kris.goteborg@redcross.se

 

Lokal krisberedskap

Krisstödjarverksamhet

Lokal krisberedskap

Krisberedskapsgruppen

Göteborg