Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Krisstödjarverksamhet

Krisstödjarverksamhetens syfte är att upprätthålla kompetens och samhörighet hos våra krisstödjare. Våra krisstödjare ska vid behov kunna mobiliseras på kort varsel för att ge krisstöd. Verksamheten bedrivs lokalt i Göteborg där den är till för att komplettera befintliga stödnätverk så som till exempel kommunens krisstöd och andra frivilligorganisationer. Krisstödet kan aktiveras enskilt eller som en del av Röda Korset Göteborgs krisberedskap. Flertalet verksamheter och resurser kan komma att aktiveras parallellt via krisberedskapen.

Att vara krisstödjare

Som krisstödjare får du utbildning i att möta människor i akuta krisreaktioner. Du får utbildning som förbereder dig för att ge psykologisk första hjälpen och för att använda dig av grunderna för tidigt krisstöd. 

Hos oss får du som frivillig en gedigen introduktion till din nya roll som krisstödjare för att stötta dig i uppdraget. I verksamheten arrangeras träffar en gång i månaden där du förväntas delta för att upprätthålla färdigheter genom övningar och kontakt med övriga krisstödjare. Utöver dessa inplanerade träffar arrangeras tillfällen för att stärka kompetens och erfarenhet ytterligare genom mer utbildning och tillfällen för att komma ut som krisstödjare genom exempelvis trygghetsvandringar.  

För att kunna delta i krisstödjarverksamheten är det viktigt att du har en tillvaro där du känner att du kan avvara cirka 2 dagar i månaden. Det avser löpande verksamhet och att ha marginaler för att på kort varsel kunna mobiliseras för uppdrag som krisstödjare för mer intensivt engagemang.  

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Krisstödjarverksamheten kan du nå oss på krisstod.goteborg@redcross.se 

 

Lokal krisberedskap

Insatsansvariga/Insatsledare

Lokal krisberedskap

Krisberedskapsgruppen

Göteborg