Anhörigstöd

Anhörigstöd

För många är det naturligt och positivt att hjälpa eller stötta en närstående som av någon anledning inte klarar vardagen på egen hand. Man kan känna oro och förtvivlan eller brottas med dåligt samvete och känna att man aldrig räcker till. 

Som anhörig är du ovärderlig och ibland kan du behöva få stöd och tid för dig själv.

Röda korset har frivilliga som tillsammans med kommunens anhörigsamordnare ordnar träffar av olika slag där möjlighet finns för social samvaro.  

Kontaktpersoner:

Lorna Georgii tel. 0506-182 40 (arb.)

Margareta Johansson tel. 0506-108 84

Kontakta verksamheten

Lorna Georgi