Anhörigstöd

Vi ger stöd till anhöriga till äldre och sjuka genom att främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra i liknande situation.

Anhörigstöd

Anhörigstöd

För många är det naturligt och positivt att hjälpa eller stötta en närstående som av någon anledning inte klarar vardagen på egen hand. Man kan också känna oro och förtvivlan eller brottas med dåligt samvete och känna att man aldrig räcker till. 

Som anhörig är du ovärderlig och kan ibland behöva få stöd och tid för dig själv.


Röda korset har frivilliga som tillsammans med kommunens anhörigsamordnare ordnar träffar av olika slag där möjlighet finns för social samvaro.  

Kontakta verksamheten

Töreboda Rödakorskrets

Telefon: