Verksamhet för hälsa och gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och gemenskap

Folkhälsoresan

Töreboda

Verksamhet för hälsa och gemenskap

Utbildning: Att mötas i vardag och kris 6 tim

Verksamhet för hälsa och gemenskap

Utbildning: Röda Korskunskap 4 tim