Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Folkhälsoresan

Folkhälsoresan är ett samarbetsprojekt mellan Clowner utan gränser och Röda Korset som kombinerar hälsobefrämjande metoder för att motverka ohälsa och minska ofrivillig ensamhet för barn, unga och äldre. 

Projektet finansieras av Svenska Postkodlotteriet och pågår fram till 2026

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Utbildning: Röda Korskunskap 4 tim