Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Utbildning: Röda Korskunskap 4 tim

Enligt beskrivningen för kursen säger Röda Korset:

"Röda Korset är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som i mer än 150 år hjälpt människor i kris. Även om behoven inte ser likadana ut i Töreboda som på Haiti är Röda Korsets idé och arbetssätt detsamma - att förhindra och lindra mänskligt lidande var det än uppstår och vem som än drabbas."

Mål:

Kursen ska ge dig kunskap och beredskap för att vara en god ambassadör för Röda Korset.

Målgrupp:

Du som är ny inom Röda Korset eller du som vill fräscha upp dina kunskaper.

Kursen behandlar bl.a.:

  • Röda Korsets idé, historia och ursprung
  • Henry Dunant (Röda Korsets grundare)
  • Röda Korsets organisation
  • Röda Korsets grundprinciper
  • Röda Korsets arbete lokalt, nationellt och internationellt
  • Genèvekonventionerna
  • Skyddsenblemen

Tid:

Kursen genomförs på kväll eller dagtid.

Anmälan:

Gå in på secondhandbutiken "Kupan" i Töreboda och titta i informationspärmen uppslag 10 och 11. Fyll i kursnamnet som du är intresserad av och ange ditt telefonnummer. När vi har tillräckligt med intresserade ordnar vi en kurs i Töreboda.

Kurserna kostar ingenting utöver din tid.

Medlemmar och frivilligarbetare inom Röda Korset är välkomna.

Även deltagare från andra kretsar är naturligtvis välkomna.

Kontakta verksamheten

Töreboda Rödakorskrets

Telefon:

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Folkhälsoresan