Två leende flickor tittar in i kameran. Den vänstra flickan har ett hårspänne i luggen och en blå, randig tröja. Den högra flickan har en lila tröja med gul krage.

Upprätta ditt testamente

Upprätta ditt testamente

Ditt testamente kan hjälpa människor i generationer. Här kan du kostnadsfritt upprätta ditt testamente och få juridisk rådgivning. Skriv ditt testamente via Lawlys digitala verktyg och låt din gärning leva vidare.

Många kontaktar oss med frågor om arv och hur man bäst går vidare om man vill testamentera en gåva till Röda Korset. Därför har vi inlett ett samarbete med juristbyrån Lawly.

Lawly är en modern juristbyrå som har funnits sedan 2018. De har en webbaserad lösning som gör juridiska tjänster tillgängliga för dig, oavsett var du bor, alla tider på dygnet. 

Med hjälp av deras digitala verktyg kan du skriva ditt testamente vid köksbordet, på din dator, läsplatta eller mobil. Dyker det upp frågor längs vägen, finns de redo att guida dig. Du kan vara trygg med att du får den hjälp du behöver, till exempel via chatten som är öppen medan du fyller i ditt testamente. Det går också bra att ringa under kontorstid på 08-515 11 294.

Du väljer själv vad och hur mycket du vill testamentera till Röda Korset. Det kan till exempel vara:

  • En procentandel av din kvarlåtenskap
  • Värdepapper som aktier eller fonder
  • Fastigheter eller bostadsrätter
  • Ett valfritt gåvobelopp
Kvinna skriver i anteckningsblock

Juristsamtal

Tala kostnadsfritt med en jurist om frågor kring testamenten

Boka möte med jurist (Lawly)
Äldre person läser på en tablet

Testamentesverktyg

Smidigt att skriva testamente kostnadsfritt i en digital tjänst

Skriv ditt testamente

Såhär går det till att skriva ditt testamente med Lawlys onlinetjänst

  1. Svara på några enkla frågor
  2. Ditt personliga testamente skapas
  3. Underteckna och bevittna testamentet enligt instruktionen du får i verktyget
  4. Klart! 

Frågor och svar om testamenten

Vad händer om det inte finns något testamente?

Då gäller den arvsordning som följer av lagen. I lagen delas arvingar in i olika grupper, så kallade arvsklasser. En arvsklass måste vara helt tom, innan arvet går vidare till någon i efterföljande arvsklass.

Bröstarvingar, den avlidnes barn och barnbarn, ärver i första hand och tillhör den första arvsklassen. Är man gift och endast har gemensamma barn ärver dock den efterlevande maken före gemensamma barn. Likaså ärver efterlevande make om man är gift och inte har några barn. Har man särkullbarn (barn från tidigare förhållande) får de ut sitt arv direkt vid en förälders bortgång.

Finns det inga bröstarvingar och ingen make går man vidare till nästa arvsklass. Den andra arvsklassen utgörs av föräldrar till den avlidne eller, om föräldrarna inte längre lever, syskon.
I den tredje arvsklassen finns far- och morföräldrar. Om någon av dessa är avliden ärver dennes barn, det vill säga den avlidnes moster, morbror, faster eller farbror, sin avlidne förälders del. Kusiner ärver däremot inte, och inte heller andra släktingar.
I samtliga arvsklasser gäller att barn träder i avliden förälders ställe. Tex delar två barn till ett arvsberättigats syskon på syskonets arvslott, om han eller hon inte är i livet när arvet ska delas ut.

Genom att upprätta ett testamente kan man sätta den arvsordning som gäller enligt lag, helt eller delvis, ur spel.

Vad är arvslott och laglott?

Arvslotten är den andel av kvarlåtenskapen efter en person som en arvinge har rätt till. En arvinge är person som har rätt att ärva enligt lagen.

Laglotten är hälften av ett barns arvslott. Den del av arvet som utgör ett barns laglott har han eller hon alltid rätt att få. Laglotten kan inte testamenteras bort.

Kan jag testamentera allt jag äger till Röda Korset?

Om du inte har några barn så kan du i princip testamentera bort hela arvet efter dig till den/de du själv vill. Om du har barn har de alltid rätt till att få sin laglott. Laglotten är i regel hälften av allt du äger.

Det är möjligt att skriva en önskan i ditt testamente att du skulle vilja att dina barn avstår från sin laglott. Då finns det såklart en chans att de respekterar din önskan, men ingen garanti. De har rätt att kräva ut sin laglott oavsett vad du skriver i ditt testamente

Ärver sambor varandra?

Sambor ärver inte varandra, om det inte står i ett testamente. Om vill du att din sambo ska ärva dig vid din bortgång krävs det därför att du skriver det i ett testamente. Det spelar ingen roll hur länge ni har bott tillsammans eller om ni har gemensamma barn, din sambo kommer inte att få någon del av arvet efter dig om det inte står i ditt testamente.

Vart ska jag förvara mitt testamente?

Testamentet är en viktig handling som behöver visas upp i original för att gälla. Det är därför viktigt att det förvaras tryggt och säkert så att det inte glöms eller tappas bort och så att det hamnar i rätta händer den dag det behövs. Vill du ha hjälp med förvaringen så hjälper Lawly mer än gärna till med det. Läs mer här.

Behöver jag skriva ut testamentet? Jag har ingen skrivare.

Ja, du behöver skriva ut testamentet. Testamentet ska finnas i ett fysiskt exemplar som är korrekt undertecknat och bevittnat för att vara giltigt. Om du inte har en skrivare hjälper vi dig självklart att skriva ut testamentet och postar det till dig. Läs mer här.

Kan jag få hjälp av en jurist att gå igenom mitt testamente?

Självklart! När du upprättat ett testamente finns det möjlighet att gå igenom ditt testamente tillsammans med en jurist. Under mötet får du ställa dina frågor rörande innehållet, och skulle behov av ändringar uppstå, hjälper vi dig med dem.

När får jag mitt testamente?

Så fort du har besvarat alla frågor skickas ditt testamente till din e-postadress.

Är testamentet giltigt direkt när jag får det?

Nej, det är viktigt att testamentet också skrivs ut och undertecknas och bevittnas på rätt sätt. Vi kommer att ge dig enkla instruktioner som du ska följa för att se till att testamentet blir giltigt. Instruktionerna får du till din e-postadress i samband med att du får ditt testamente.

Testamentesfrågor

Har du en annan fråga om testamenten?

Ring eller skicka ett mail, så hjälper Lawlys jurister dig.

Visa andra kontaktvägar

Fler sätt att stödja