Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Testamentera till Röda Korset och rädda liv

Ditt testamente kan göra skillnad och rädda liv! Låt din gärning leva vidare genom Röda Korset.
Ditt testamente kan göra skillnad och rädda liv! Låt din gärning leva vidare genom Röda Korset.

Allt fler väljer att ge en gåva till människor i kris och katastrof i sitt testamente. Är du en av dem som funderar på att göra det? Runt om i världen pågår det många kriser och katastrofer och miljontals människor är drabbade. Du kan göra skillnad!

Historien har lärt oss att snabb hjälp i katastrofer räddar liv. Det är då Röda Korset behövs. Under 2021 nådde vi ut med nödhjälp till 84 miljoner människor.

Skriv in Röda Korset i ditt testamente

Röda Korsets uppgift är att rädda liv, förhindra och lindra mänskligt lidande. Oavsett var och när katastrofen sker finns vi där för att hjälpa.

Väljer du att testamentera hela eller delar av ditt arv till Röda Korset kan du göra skillnad för katastrofdrabbade människor även efter din bortgång. Så lite som några procent av din kvarlåtenskap kan göra stor skillnad i generationer. Det är tack vare dina och andras gåvor som vi kan fortsätta jobba både förebyggande och med akuta insatser världen över. Den hjälper oss att vara beredda när nästa katastrof inträffar. För det kommer att hända igen. Och igen. Vad vill du lämna efter dig?

Så här skriver du ditt testamente

Hur skriver man ett testamente? Ta hjälp av vår enkla testamentesmall. 

  1. Ladda ner och skriv ut vår testamentesmall.
  2. Nedteckna ditt testamente och skriv under.
  3. Bevittna testamentet. Två personer behöver underteckna det.

Röda Korsets testamenteshandbok

Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Leveransuppgifter
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.

När du lämnat dina uppgifter kommer de att behandlas av Röda Korset. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas. Läs mer här.

Så används dina pengar

Dina pengar används alltid där behovet är som störst. Det kan handla om långsiktig hjälp på hemmaplan till akut stöd vid katastrofer runt om i världen. Ingen gåva är för stor eller för liten. Varje bidrag gör det möjligt för oss att fortsätta rädda liv och ge hopp världen över. Tack vare vårt världsomspännande nätverk kan vi hjälpa som ingen annan. Och tack vare vårt unika mandat når vi dit andra inte når.

Vanliga frågor om testamenten

Kan jag testamentera till Röda Korset även om jag har barn?
Ja. Dina barn har alltid rätt till sin laglott vilket motsvarar hälften av arvslotten. Den andra hälften kan du förfoga över genom testamente.

Kan jag testamentera all typ av egendom?
Ja. När Röda Korset ärver lösöre som smycken, tavlor, bilar etc går en auktionsförrättare och en värderare igenom sakerna och värderar dem. De säljs sedan på auktion eller på Röda Korsets mötesplatser.

Fastigheter och bostadsrätter säljs av mäklare på den öppna marknaden. Försäljningen är skattebefriad för Röda Korset. Det gäller även försäljning av värdepapper. 

Om testamentet anger önskemål om försäljning av egendom följer vi självklart dem.

Vad krävs för att mitt testamente ska vara giltigt?
Testamentet ska vara skriftligt och tydligt. Det ska bevittnas av två personer som måste närvara samtidigt. Båda ska se dig skriva under testamentet och signera med sina namn. De behöver inte läsa det, men det måste framgå i vittnesmeningen att de vet att det är ett testamente.

Kontakta Infoservice

Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Ange en giltig e-postadress.
Fältet är obligatoriskt.

Fler sätt att stödja