Om oss

 

Ludvikakretsens styrelse

Ordförande:
Birgitta Lindqvist                 070 601 66 99

Vice ordförande:
Margareta Adolfsson         
070 787 64 64

Sekreterare:
Ulla-Mari Stenestam          070 215 13 98

Vice sekreterare, dataansvarig:
Jan Anger                           0240 198 91

Kassör:
Lars Eklund                        070 542 95 77

Krisberedskap:
Torsten Åslund                   070 551 82 98

Ledamot:
Barbro Nääs                   070 653 36 07