Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Väntjänst

Röda Korset förmedlar vänner där de behövs. Vänverksamhetens utbildade och frivilliga vänner uppfyller en viktig funktion till de som upplever ensamhet i vardagen.

Ett tjugotal av våra medlemmar i verksamheten erbjuder framför allt ledsagning och telefonkontakt. Våra frivilliga finns också där för att bara lyssna eller prata, beroende på vad som känns bäst för den som söker stöd.

Telefon:

Fler verksamheter i kommunen

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Mötesplats och café Bomhus

Gävle

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Mötesplatser för äldre