Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Väntjänst

Gävle

Röda Korset förmedlar vänner där de behövs. Vänverksamhetens utbildade och frivilliga vänner uppfyller en viktig funktion till de som upplever ensamhet i vardagen.

Ett tjugotal av våra medlemmar i verksamheten erbjuder framför allt ledsagning och telefonkontakt. Våra frivilliga finns också där för att bara lyssna eller prata, beroende på vad som känns bäst för den som söker stöd.

Fler verksamheter i kommunen

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Mötesplats och café Bomhus

Gävle

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Bussresor

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Mötesplatser för äldre