Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Väntjänst

Röda Korset förmedlar vänner där de behövs. Vänverksamhetens utbildade och frivilliga vänner uppfyller en viktig funktion till de som upplever ensamhet i vardagen.

Ett tjugotal av våra medlemmar i verksamheten erbjuder framför allt ledsagning och telefonkontakt. Våra frivilliga finns också där för att bara lyssna eller prata, beroende på vad som känns bäst för den som söker stöd.

Fler verksamheter i kommunen

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Mötesplats och café Bomhus

Gävle

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Bussresor

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Mötesplatser för äldre