Verksamheter

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besök på Bergesta

Gnarp

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besök på Hagängsgården

Harmånger

Insamling

Insamlingsgrupp Harmånger

Harmånger

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Kioskvagn, Hagängsgården

Harmånger

Läxhjälp

Läxhjälp

Harmånger

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Stolgympa på Hagängsgården

Harmånger