Verksamheter

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Besök på Bergesta

Gnarp

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Besök på Hagängsgården

Harmånger

Insamling

Insamlingsgrupp Harmånger

Harmånger

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Kioskvagn, Hagängsgården

Harmånger

Läxhjälp

Läxhjälp

Harmånger

Verksamhet för hälsa och gemenskap

Träffpunkt Harmånger

Harmånger