Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Väntjänsten Gnarp

Gnarp

Kontakta verksamheten

Anita Fernström

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Sörgården Bergsjö

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besök på Hagängsgården

Harmånger

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besök på Bergesta

Gnarp

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Kioskvagn, Hagängsgården

Harmånger