Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Sörgården Bergsjö

Kontakta verksamheten

Barbro Walldin, Barbro Elvgren

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Väntjänsten Gnarp

Gnarp

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besök på Hagängsgården

Harmånger

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besök på Bergesta

Gnarp

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Kioskvagn, Hagängsgården

Harmånger