Träna svenska

Vi erbjuder språkträning för de som vill öva på att prata och skriva svenska.

Träna svenska

Språkcafé

Halmstad

Vårt språkcafé är stängt tills vidare.

Träna svenska

Språkcafé Vallås

Träna svenska

Träna svenska

Halmstad