Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar i sjukvården erbjuder stöd till patienter och besökare på olika platser inom hälso- och sjukvården, exempelvis i sjukhusens entréer, på akutmottagningar, vårdavdelningar, hospice, vårdcentraler, och sjukresebussar. Vi hjälper till med praktiska saker som att vägleda bland hissar och korridorer, ringa efter sjukresor och hämta kaffe. Eller bara lyssna och vara sällskap när väntan blir lång

Kontakta verksamheten