Husgruppen – underhåll av fastighet

Jönköping

Vi är i dag sex personer i husgruppen som är verksam i Röda Korsets fastighet vid Klostergatan 3 i Jönköping. Vi välkomnar gärna fler kollegor till vår trevliga grupp!

Husgruppens uppgifter är främst att hålla Röda Korsets fina fastighet från 1892 i gott skick genom mindre reparationer och förbättringar.
Vi hjälper även till att hämta prylar till Röda Korsets secondhandbutik i Jönköping. 
Vid behov bistår vi styrelsen med underlag för entreprenader med mera.

Husgruppen träffas normalt varannan vecka i huset vid Klostergatan 3 i Jönköping. Vi varierar mellan tisdagar, onsdag och torsdagar.
Vi börjar klockan 10.00, då vi fikar, umgås med trevliga kollegor och pratar igenom dagens insatser. Våra ordinarie möten brukar hålla på fram till lunchtid.

Kontakt: Roland Olsson, 070-646 84 75, rolandolsson007@gmail.com

Gråmålat trähus med stora skyltfönster.
Rödakorskretsens fina hus vid Klostergatan 3 i Jönköping.

Från snörmakeri till secondhandbutik

Snörmakeri, kyrka, läderaffär, reklamfirma – och nu secondhandbutik och kontor för Jönköpings kommuns rödakorskrets. Fastigheten vid Klostergatan 3 i Jönköping har ett brokigt förflutet sedan det byggdes i början av 1890-talet.

Det säger Röda Korsets medlem Claes-Göran Ekhall, som här berättar mer om husets historia:

Tomten (Hasseln 1) köptes 1892 av snörmakare Malmborg. Arkitekt var ingen mindre än dåvarande stadsarkitekten Fredrik Sundbärg, som även ritat gamla brandstationen, Liljeholmskolan och Slottsvillan i Huskvarna, med flera hus.

Ett problem var att man enligt stadsbyggnadsstadgan inte fick bygga tvåvåningshus av trä. Men detta löstes smidigt genom att andra våningen blev en ”inredningsbar vind”.
Sundbärg flyttade sedan till Landskrona och ritade bland annat Örenäs slott och tillbyggnaden av AF-borgen i Lund.

Från snören till lovsång

Snörmakeriet drevs till 1926. Då köpte pingstförsamlingen huset och öppnade upp mellan bottenvåning och vind. Församlingen hade sin verksamhet i huset till 1932.
Därefter öppnade Svenssons Läder butik i fastigheten. Den drevs ända till 1984, då en reklamfirma tog över huset.

Röda Korset tog över

1995 köpte Svenska Röda Korset den vackra träfastigheten. Exakt vilken verksamhet som fanns i huset minns säkert någon äldre rödakorsmedlem, men min uppfattning är att det var secondhandaffär i gatuplanet och Röda Korsets länsorganisation på andra våningen.

Från 2000 förändrades organisationen till dagens regionindelning och då fanns Region Götas regionkontor här. Här har jag besökt tjänstemän flera gånger under 2000-talet.

Omkring 2010 köpte Jönköpings rödakorskrets huset av Svenska Röda Korset. Efter sammanslagningen för ett par år sedan, heter kretsen numera Jönköpings kommuns rödakorskrets. I gatuplanet finns en av kretsens tre populära secondhandbutiker och på övervåningen bland annat kontor och möteslokaler.

Text: Claes-Göran Ekhall
Jönköping augusti 2023

Gammalt hus
Den första verksamheten i fastigheten vid Klostergatan 3 i Jönköping var Malmborgs Snörmakeri. Foto från tidigt 1900-tal. Foto: Gudmundsgillet/Arkiv Jönköpings län
Skyltfönster med väskor, handskar med mera-
Under flera decennier sålde Svenssons Läder plånböcker, skinnjackor och andra skinnvaror. Foto: Smålands Folkblad, Arkiv Jönköpings län

Kontakta verksamheten

Roland Olsson

Telefon: