Insamling

Vi gör olika typer av insamlingsaktiviteter till förmån för Röda Korsets arbete.

Insamling

Marknadsföringsgrupp

Jönköping

Vill du hjälpa oss att publicera nyheter/bilder/artiklar på webbplatsen eller göra inlägg (filmer/ bilder/text) i våra sociala medier (Facebook och Instagram), producera affischer och andra lokala trycksaker? Hör av dig!

Kontakta verksamheten

Lisbeth Lejon

Telefon:

Insamling

IT-Gruppen

Insamling

Husgrupp – underhåll av fastighet

Jönköping

Insamling

Insamling

Jönköping