Rödakorsvärdar i sjukvården

Sjukhusvärdar

Jönköping

Uppdraget som sjukhusvärd är både roligt och omväxlande.

Vi arbetar parvis i fyratimmarsskift på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping med informationstavlan i entréhallen som utgångsplats. Därifrån rycker vi ut åt olika håll och för olika uppgifter:

  • Vi visar vägen till rätt mottagning.
  • Vi hämtar någon med rullstol vid en avdelning.
  • Vi ser till att den som behöver vila en stund får göra det.
  • Vi tar med någon till kafeterian i väntan på att anhörig eller taxi ska anlända, kilar ut med rullstol och hjälper en patient in till sin läkare.
  • Vi hjälper synskadade med betalningen och mycket annat.

Utbildning

Utbildningen för blivande sjukhusvärdar ges främst på plats; man går bredvid någon som är van. Det ges också utbildning på annat sätt. Viktigt, liksom inom andra av Röda Korsets verksamhetsområden, är att vi har tystnadsplikt.

Fika och respengar samt någon annan liten uppmuntran står Region Jönköpings län för. Men den stora belöningen för sjukhusvärdarna är att få ge service och en hjälpande hand. Det är roligt och de tycker att de får så mycket tillbaka från de personer de hjälper.

Våra tider

En förmiddag eller en eftermiddag var fjortonde dag.
Måndag–torsdag är passen klockan 8–12 eller 12–16 . Fredagar klockan 8–11.30 och 11.30–15.

Vi vill bli fler är du intresserad?

Kontakta

Kontakta verksamheten

Ann-Sofi Dybeck