Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Hälsa och vård

Ofrivillig ensamhet är ett växande problem i vår samhälle. Nora rödakorskrets arbetar för att motverka detta.

Vill du nå oss kan du skriva ett brev till Nora rödakorskrets, Skolgatan 11C, 71331 Nora eller skicka ett mejl till nora@redcross.se