Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Hälsa och vård

Ofrivillig ensamhet är ett växande problem i vår samhälle. Nora rödakorskrets arbetar för att motverka detta.

Vill du nå oss kan du skriva ett brev till Nora rödakorskrets, Skolgatan 11C, 71331 Nora eller skicka ett mejl till nora@redcross.se

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Röda Soffan