Träna svenska

Språkcafe 1

Under våren och hösten 2022 är vår språkträning riktad till personer från Ukraina. Vi prioriterar dessa personer eftersom de inte får går på Sfi. Vi tränar svenska ca två timmar i veckan.

Vi har trevligt tillsammans på språkträningen.

Kontakta verksamheten