Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Linköping

Medmänniska på äldreboende

Inom Kärna rödakorskrets har man besöksverksamhet i samarbete med Svenska kyrkan i Kärna. Hembesök i enskilda hem. Promenader med rullstolsbundna. Ledsagning till t.ex. sjukhusbesök. Gruppgemenskap på vårdboenden för äldre i Malmslätt där också kaffebjudning och underhållning ingår.

Åkerbokretsen har kaffebjudningar 2 ggr/år på fem servicehus med kringboende, en utflykt under sensommar/höst.

Även Linköpingsortens rödakorskrets har sygrupp på Räknestickan. Kontaktperson Madeleine Szente.